สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

MUSIC SCHOOL

เกรดดนตรีที่สูงที่สุดคืออะไร

เกรดดนตรีที่สูงที่สุดคืออะไร

การสอบดนตรีเป็นวิธีการประเมินความสำเร็จของนักเรียนที่เรียนดนตรีอย่างเป็นทางการ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเกรด แม้ว่าจะมีการสอบดนตรีสำหรับนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยพร้อมกับ การประเมินคุณสมบัติและคุณวุฒิปกติอื่นๆ แต่ก็มีหน่วยงานอิสระหลายหน่วยที่รับประเมิน ความสามารถทางดนตรีที่เปิดให้กับทุกคน


คณะกรรมการสอบที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

วิทยาลัยทรินิตี้ ลอนดอน (Trinity College London) เป็นองค์กรแรกที่ เสนอการสอบด้านดนตรีให้กับนักเรียนภายนอกในปี 1877 ในปี 2012 วิทยาลัยทรินิตี้ ลอนดอน มีการประเมินประมาณ 600,000 ครั้งทั่วโลกต่อปี เช่นเดียวกับคณะกรรมการวิทยาลัยดนตรีหลวง (Associated Board of the Royal Schools of Music) คณะกรรมการสอบอื่น ๆ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร ยังรวมไปถึง วิทยาลัยดนตรีลอนดอน (London College of Music), วิทยาลัยดนตรีและละครแห่งวิคตอเรีย (Victoria College of Music and Drama), วิทยาลัยดนตรีและร็อคสกูลแห่งชาติ (National College of Music and Rockschool)


คณะกรรมการสอบที่ได้รับการรับรองโดย Ofqual
คณะกรรมการวิทยาลัยดนตรีหลวง (The Associated Board of the Royal Schools of Music หรือ ABRSM) เป็นคณะกรรมการสอบและการกุศลที่จดทะเบียนในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งให้บริการสอบวัดผลดนตรีในศูนย์ต่างๆทั่วโลก ABRSM เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสอบสี่แห่งที่ได้รับการรับรองจาก Ofqual ในการให้คะแนนการสอบและคุณวุฒิอนุปริญญาด้านดนตรี ภายในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของสหราชอาณาจักร


ผู้สมัครมากกว่า 600,000 คน ทำการสอบ ABRSM ทุกปีในกว่า 93 ประเทศ ABRSM ยังมีสำนักพิมพ์สำหรับดนตรีซึ่งผลิตหนังสือบทเรียนเล่มเล็กๆ โน้ตเพลง และเอกสารการสอบ และดำเนินการหลักสูตรการพัฒนาอาชีพและการสัมมนาสำหรับครูผู้สอนอีกด้วย


นักเรียนหลายคนที่มาสอบ ได้เรียนดนตรีกับติวเตอร์ส่วนตัว แม้ว่าบางคนจะเรียนด้วยตนเอง บ่อยครั้งที่นี่ จะเป็นวิธีที่เด็กๆจะได้รับการฝึกฝนด้านดนตรีมากกว่าสิ่งที่ถูกเตรียมไว้ในสถานที่ที่ปกติเด็กเหล่านี้เรียน แม้ว่าการเรียนแบบส่วนตัวจะได้รับความนิยมจากผู้ใหญ่ที่เพิ่งจะหัดเริ่มเรียนดนตรีหลังเริ่มมีอายุแล้ว


การสอบดนตรีนั้นมีทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักเรียนทุกคนต้องผ่าน การสอบทฤษฎี ไม่ว่าจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดไหนก็ตามและมักจะครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ เช่น โน้ตดนตรี การไล่สเกลและองค์ประกอบต่างๆ


การสอบภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นไปที่เครื่องดนตรีเฉพาะที่นักเรียนชื่นชอบ เช่น เปียโน กีตาร์ หรือ ฟลุท โดยที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การเล่นชิ้นงาน งานทางเทคนิค รวมถึง สเกล การอ่านโน้ต การฟัง ความรู้ทางด้านดนตรี และ การเล่นสดแบบไม่ได้เตรียมตัว (improvisation)


ระบบการให้เกรดของการสอบดนตรี
ในสหราชอาณาจักร การสอบวิชาดนตรีนั้นมีคะแนนจาก 1 ถึง 8 โดยเกรด 1 เป็นระดับเริ่มต้นและเกรด 8 เป็นมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการเข้าเรียนระดับสูงในวิทยาลัยดนตรี นอกจากนี้ วิทยาลัยทรินิตี้ ลอนดอน ยังมีคุณวุฒิระดับเริ่มต้นที่ระดับ 3 ของคุณวุฒิของสหราชอาณาจักรและกรอบการให้เครดิต และ ABRSM มีการเตรียมการทดสอบคุณวุฒิ ซึ่งเป็นการเตรียมตัวที่มีประโยชน์ก่อนการสอบเกรด 1 LCM มีการสอบสองขั้นตอนในระดับนี้ และ VCM มีเกรดเบื้องต้นสี่เกรดสำหรับการเรียนรู้ใน 18 เดือนแรก


คณะกรรมการสอบดนตรีที่แตกต่างกัน อาจมีระดับชั้นที่แตกต่างกันสำหรับชนิดของเครื่องดนตรีและการสอบทฤษฎีดนตรี ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานกำกับดูแล เช่น Ofqual ซึ่งผลการสอบหรือเครดิตอาจสามารถถ่ายโอนจากคณะกรรมการสอบหนึ่งไปยังอีกคณะได้

ที่่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/ABRSM

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Music_examination 

 

12-peerapongmusicschool_ac_th - TAE

Menu

โทรหาเรา คลิกเลย !​

Call Center​