PEERAPONG
MUSIC SCHOOL

ประวัติโรงเรียนดนตรีพีรพงศ์

จุดกำเนิดจากปณิธานและความมุ่งมั่น

โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ถือกำเนิดขึ้นจาก “พีรพงศ์ มิวสิค สตูดิโอ” ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2545 โดย อาจารย์พีรพงศ์ สุรวรรณ ผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านการสอนเปียโนในระดับแนวหน้าของประเทศมานานกว่า 25 ปี ด้วยปณิธานอันแน่ที่จะก่อตั้งโรงเรียนสอนเปียโนขึ้น จึงได้เลือกศึกษาต่อทางด้านบริหารธุรกิจจนจบระดับปริญญาโท จากการที่เป็นนักเปียโนฝีมือเยี่ยมผนวกกับความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจทำให้ อาจารย์พีรพงศ์ มีคุณสมบัติของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่รอบคอบและกว้างไกล ตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จนสามารถก่อตั้งสถาบันสอนเปียโนในอุดมคติของตนเองได้สำเร็จ โดยมีความเชื่อมั่นว่าการเรียนการสอนดนตรีคลาสสิกทั้งในด้านปฏิบัติและทฤษฏีที่ถูกต้อง และมีมาตรฐานสากล ประกอบกับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีใจรักในการสอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จในการเรียนได้ด้วยความภาคภูมิใจ

จากความเอาใจใส่ สู่ความไว้วางใจ

ในช่วงระยะเวลากว่า 6 ปี ที่ พีรพงศ์ มิวสิค สตูดิโอ ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อม ๆ กับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นจากการแนะนำของผู้ปกครองด้วยกัน ซึ่งล้วนชื่นชอบในรูปแบบการสอนที่เน้นเรื่องของคุณภาพและการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด รวมถึงบรรยากาศที่อบอุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ พีรพงศ์ มิวสิค สตูดิโอสามารถสร้างนักเปียโนน้อย ๆ ให้มีฝีมือเฉียบเทียบระดับนานาชาติ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศทั้งจากการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีกหลายคนที่สามารถสร้างชื่อเสียงด้วยการทำคะแนนได้สูงสุดจากการสอบเปียโนปฏิบัติในระดับขั้นเกรดจนถึงระดับขั้นวุฒิบัตร สำหรับการสอบระดับประเทศและระดับเอเชีย – แปซิฟิคอย่างสม่ำเสมอ

นักบริหาร นักดนตรีฝีมือเยี่ยม และครูผู้ทุ่มเท

ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น อาจารย์พีรพงศ์ ได้ตระหนักดีว่า การที่จะเป็นนักเปียโนฝีมือเยี่ยม โดยสามารถเป็นครูสอนเปียโนที่ดี และยังเป็นผู้บริหารที่เก่งอีกด้วยนั้นเป็นสิ่งที่ยากและเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก   เพราะสิ่งที่นักบริหารมักจะคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกคือ การใช้ปฏิภาณและไหวพริบประกอบกับเหตุและผลในลักษณะของผู้นำ ที่จะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรวเร็ว เพื่อนำพาให้ธุรกิจนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จเหนือคู่แข่งส่วนนักดนตรีที่เก่งกาจต้องมีฝีไม้ลายมือในการแสดงให้กับผู้ฟังได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยการเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงที่ลึกซึ้ง ส่วนการเป็นครูที่ดีเลิศนั้น ต้องมีจรรยาบรรณอันสูงส่งและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแรงกล้า ที่พร้อมจะทุ่มเทให้กับลูกศิษย์อย่างสุดความสามารถ ฉะนั้นการที่จะมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการนี้ จึงไม่ใช่ของง่ายแต่ด้วยความมุมานะและกาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนสามารถก่อตั้ง“พีรพงศ์ มิวสิค สตูดิโอ” สถาบันสอนเปียโนในอุดมคติของตนเองได้เป็นผลสำเร็จ

“โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์” มาตรฐานของการเรียนเปียโนอย่างมีจุดมุ่งหมาย

ในการที่จะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่า พีรพงศ์ มิวสิค สตูดิโอเป็นสถาบันสอนดนตรี ที่มีระบบและมีมาตรฐานสูงอาจารย์พีรพงศ์จึงได้ขออนุญาตจัดตั้ง “โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์” กับกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเมื่อเดือนกันยายน 2551 ทำให้ โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ได้รับการรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรดนตรีทั้งในด้านเปียโนปฏิบัติและทฤษฎีดนตรีสากล อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับวัยของผู้เรียน โดยอ้างอิงจากหลักสูตรชั้นนำของโลก เช่น The Oxford Piano Method ของประเทศอังกฤษ และ Alfred’s Basic Piano ibrary ของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับเด็กเล็กขั้นเริ่มต้น และหลักสูตรสากลมาตรฐานสูงของสถาบัน“The Associated Board of the RoyalSchools of Music” (ABRSM) ของประเทศอังกฤษ สำหรับขั้นเกรดมาตรฐาน (Grades 1 – 8) ไปจนถึงระดับขั้นระกาศนียบัตรชั้นต้นและขั้นวุฒิบัตรชั้นสูงทางด้านการแสดงเปียโน (Associate, Licentiate and Fellowship Diplomas) โดยจัดให้มีการสอบทั้งทางด้านปฏิบัติและทฤษฎีเป็นประจำทุกปีโดยกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษเพื่อการเรียนอย่างเป็นระบบมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้อย่างสำเร็จ

เสริมสร้างทักษะนักดนตรี เพื่อก้าวสู่เวทีนานาชาติ

นอกจากหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล และระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างนักเรียนให้มีฝีไม้ลายมือที่ยอดเยี่ยมแล้วโรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับโอกาสในการแสดงบนเวทีระดับสากลต่อหน้าสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการแสดงที่สำคัญแล้ว ยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันเคร่งครัดอย่างหนึ่งของศิลปะการแสดงดนตรีคลาสสิคตะวันตก ในการถ่ายทอด    ความไพเราะของบทเพลงและสร้างการสื่อสารที่ลึกซึ้งให้แก่ผู้ฟัง อีกทั้งยังสามารถทำให้การเรียนดนตรีของนักเรียนบรรลุสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดได้เป็นผลสำเร็จ นั่นก็คือความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาให้เป็นนักดนตรีอาชีพชาวไทยฝีมือเยี่ยมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

“แก้วฟ้ากัลยา คีตาอภิวันท์”

ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จ สู่สวรรคาลัยแล้ว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านที่ทรงได้เคยเป็นองค์อุปถัมภ์ และทรงให้การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและดนตรีทุกแขนงในประเทศไทย โดยเฉพาะทางด้านดนตรีคลาสสิกมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ จึงได้สืบสานพระปณิธานของพระองค์ ด้วยการจัดงานแสดงดนตรีคลาสสิก “แก้วฟ้ากัลยา คีตาอภิวันท์” ซึ่งจะเป็นการแสดงเปียโนโดย นายภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนเอกชาวไทย ที่ได้รับพระราชทุนการศึกษาส่วนพระองค์ และในเวลาต่อมา ได้อยู่ในความดูแลของ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงครามผู้สืบสานพระปณิธาน จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และArtist Diploma ด้วยรางวัลเหรียญทองแห่งเกียรติยศ “Tagore Gold Medal” จาก Royal of College of Music, London โดย ภูมิ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลและได้เข้ารับพระราชทานเหรียญทองนี้จาก จากเจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์เมื่อปี 2014 นำเกียรติประวัติสูงสุดและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณสูงสุดในชีวิตของภูมิ นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยและนักดนตรีคลาสสิกรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถสูง ให้มีกำลังใจอันใหญ่หลวงที่จะยกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพของตนให้ก้าวไปสู่เวทีระดับนานาชาติ ซึ่ง โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงฯ และขอน้อมนำพระโอวาทที่ทรงพระกรุณาประทานให้แก่คณะครูและนักเรียนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมปรียบประดุจดั่งแสงสว่างส่องนำทางยังความเจริญรุ่งเรืองมาสู่โรงเรียน ด้วยพระบารมีของพระองค์

ผู้สนับสนุนเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลระดับโลก

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ได้จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกให้กับเยาวชนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเสมอมา ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของอาจารย์พีรพงศ์ ในการให้ความสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะแขนงนี้ให้กับเยาวชนไทยตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งทาง โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ให้ความสนับสนุนหลักในการจัดงาน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ให้เกียรติในการร่วมเป็นเจ้าภาพและอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่จัดงานอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ

การจัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกสำหรับเยาวชนไทยของ โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ นั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรการแสดงเดี่ยวเปียโนของ นายภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนฝีมือเอกระดับนานาชาติของไทยทุกการแสดง และการแสดงเดี่ยวเปียโนของ ดร.ชัญพงศ์ ทองสว่าง นักเปียโนฝีมือเยี่ยมและนักวิชาการเปียโนระดับแนวหน้าของไทย นอกจากนั้นยังทรงมีพระเมตตาประทานโอกาสให้คณะครูและนักเรียนของ โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมแสดงเปียโนถวายต่อหน้าพระพักตร์ ณ ตำหนักวิลล่าวัฒนา นับเป็นพระพรและสิริมงคลยิ่งแก่นักแสดงทุกคน และยังเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของ โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์

สร้างความสำเร็จให้เยาวชนไทยเพื่อเป็นเกียรติคุณของชาติสืบไป...

อาจารย์พีรพงศ์ ได้ตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทความรู้ความสามารถ เพื่อทำให้โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ เป็นสถาบันการสอนดนตรีที่นอกจากจะสอนให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านเปียโนทั้งในด้านปฏิบัติและทฤษฎีดนตรีสากลแล้ว ยังมุ่งหวังที่จะปั้นเยาวชนที่มีพรสวรรค์และมีความมุ่งมั่น ให้เป็นนักเปียโนที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนี้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนและผู้ปกครองเองแล้ว ยังเป็นเกียรติประวัติของ โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ และเป็นเกียรติคุณของชาติสืบไป

Follow us:

www.peerapongmusicschool.ac.th

ติดต่อสอบถาม คลิก