PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

จุดกำเนิดจากปณิธาน
และความมุ่งมั่น

โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ถือกำเนิดขึ้นจาก “พีรพงศ์ มิวสิค สตูดิโอ” ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2545 โดย อาจารย์พีรพงศ์ สุรวรรณ ผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถทางด้านการสอนเปียโนใน ระดับแนวหน้าของประเทศมานานกว่า 25 ปี ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะก่อตั้งโรงเรียนสอนเปียโนขึ้น จึงได้เลือกศึกษาต่อทางด้าน บริหารธุรกิจจนจบระดับปริญญาโท จากการที่เป็นนักเปียโนฝีมือ

เป็นหลักสูตรของการเริ่มต้นเรียนเปียโนสำหรับเด็ก
เล็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 4 – 12 ปี และเด็กโตที่มีอายุ
ตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป เน้นความสนุกสนาน ปลูกฝังความ
รักในดนตรี ด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง
และการอ่าน และเสริมสร้างเทคนิคการเล่นเปียโน...

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

ผู้สนับสนุนเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลระดับโลก

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Teachers

นักบริหาร นักดนตรีฝีมือเยี่ยม

และครูผู้ทุ่มเท

ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น อาจารย์พีรพงศ์ ได้ตระหนักดีว่า การที่จะเป็นนักเปียโนฝีมือเยี่ยม โดยสามารถเป็นครูสอนเปียโนที่ดี และยังเป็นผู้บริหารที่เก่งอีกด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ยากและเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก   เพราะสิ่งที่นักบริหารมักจะคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกคือ การใช้ปฏิภาณและไหวพริบประกอบกับเหตุและผลในลักษณะของผู้นำที่จะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็ว เพื่อ...

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

สร้างความสำเร็จให้เยาวชนไทย เพื่อเป็นเกียรติคุณของชาติสืบไป...

อาจารย์พีรพงศ์ ได้ตั้งปณิธานไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อทำใหโรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ เป็นสถาบันการสอนดนตรีที่นอกจากจะสอนให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านเปียโนทั้งในด้านปฏิบัติและทฤษฎีดนตรีสากลแล้วยังมุ่งหวังที่จะปั้นเยาวชนที่มีพรสวรรค์และมีความมุ่งมั่น ให้เป็นนักเปียโน...

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Joy of X'mas 2015

A Christmas Concert by Peerapong Music School's Students & Teachers

พ.อ.อรรถวุฒิ มิ่งมิตร
หัวหน้าวิชาทฤษฎีดนตรีสากล

อ.ภวัต พฤกษาชลวิทย์
วิชาเปียโน

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

student

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ได้จัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกให้กับเยาวชนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเสมอมา ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของอาจารย์พีรพงศ์ ในการให้ความสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะแขนงนี้ให้กับเยาวชนไทยตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งทาง โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ให้ความสนับสนุนหลักในการจัดงาน รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ให้เกียรติในการร่วมเป็นเจ้าภาพ และอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่จัดงานอย่างดียิ่งมาโดยตลอด

หลักสูตรเริ่มต้นการเรียนเปียโน

Preparatory Piano Courses

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

หลักสูตรสำหรับการเรียนเปียโนปฏิบัติ

Graded Piano Courses

เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนเปียโนปฏิบัติขั้นเกรด
1 – 8 ของสถาบัน The Associated Board of the
Royal Schools of Music (ABRSM) ประเทศอังกฤษ
ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมี
เป้าหมายชัดเจน ครอบคุลมครบถ้วนทุกด้านด้วย...

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Music school

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Menu

โทรหาเรา คลิกเลย !​

Call Center​