สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์

(Peerapong Music School)

 ที่ตั้ง : เลขที่ 49 ซอยรามคำแหง 76 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
49 Soi Ramkhamhaeng 76, Huamak,
Bangkapi, Bangkok 10240

 

Tel: 02-376-3872   
Fax: 02-376-3571   
Mobile: 085-994-5888   

 

 

แบบฟอร์มสมัครเรียน

Email: [email protected]   
Website: www.peerapongmusicschool.ac.th   
Facebook: www.facebook.com/PeerapongMusicSchool

Email:

[email protected]   
Website:

www.peerapongmusicschool.ac.th   
Facebook:

www.facebook.com/PeerapongMusicSchool

Send

ชื่อ - นามสกุล : (ผู้ปกครอง)

Thank You!

The form has been successfully sent.

อายุ :

เพศ :

วัน/เดือน/ปี เกิด :

เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ที่อยู่ :

ชื่อ-นามสกุล : (นักเรียน)

วิชาที่จะสมัครเรียน :

Send

ชื่อ - นามสกุล : (ผู้ปกครอง)

Thank You!

The form has been successfully sent.

อายุ :

เพศ :

วัน/เดือน/ปี เกิด :

เบอร์โทรศัพท์ :

อีเมล์ :

ที่อยู่ :

ชื่อ-นามสกุล : (นักเรียน)

วิชาที่จะสมัครเรียน :

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

Menu

โทรหาเรา คลิกเลย !​

Call Center​