เป็นหลักสูตรวิชาการเรียนเรียบเรียงเสียงประสาน เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถทางด้านการเรียบเรียงและการประพันธ์เพลง ซึ่งนักเรียนจะต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานของการเรียนวิชาทฤษฎีดนตรีในระดับเกรด 6 ขึ้นไปเป็นอย่างดีและสอบผ่านแล้ว จึงจะสามารถเรียนต่อในหลักสูตรนี้ได้  

Arranging & Composition Courses

หลักสูตรวิชาการเรียนเรียบเรียงเสียงประสาน

เป็นหลักสูตรการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลขั้นเกรด 1 – 8 ของสถาบัน The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นและเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการเรียนเครื่องดนตรีสากลทุกประเภท เริ่มต้นจากการเขียนโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น ความเข้าใจในเครื่องหมายประจำกุญแจเสียง อัตรากำหนดจังหวะการรวมกลุ่มตัวโน้ต โครงสร้างของบันไดเสียง การสร้างคอร์ดพื้นฐานและขั้นคู่ การเขียนจังหวะเพลงขั้นพื้นฐาน และความเข้าใจในคำศัพท์ดนตรี โดยเรียงลำดับความง่ายไปยากตามระดับขั้นของการเรียน และนักเรียนจะต้องสอบ ...

Theory of Music Courses

หลักสูตรการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลขั้นเกรด 1 – 8 ของสถาบัน The Associated
Board of the Royal Schools of Music (ABRSM)

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

Menu

โทรหาเรา คลิกเลย !​

Call Center​