สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Joy of X'mas 2015

march 24, 2016

Published by:

Admin

A Christmas Concert by Peerapong Music School's Students & Teachers

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ
 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

แก้วฟ้ากัลยา คีตาอภิวันท์ a Piano Recital by POOM PROMMACHART 2013

march 24, 2016

Published by:

Admin

การแสดงเดี่ยวเปียนโน เพื่อน้อมลำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กลมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Enter your text here

Enter your text here

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Joy of X'mas 2012

march 24, 2016

Published by:

Admin

A Christmas Concert Celebrating the Fastival of Joy & Happiness by Peerapong Music School's Student & Teachers

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Enter your text here

Enter your text here

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

A PIANO RECITAL BY POOM PROMMACHART

march 24, 2016

Published by:

Admin

โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ด้วยความสนับสนุนหลังจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความปรารถนาที่จะจัดงาน ThaiBev Classical Piano Concert Series 2012 รายการที่ 3 "แก้วฟ้ากัลยา คีตาอภิวันท์" การแสดงเดี่ยวเปียนโนโดย นายภูมิ พรหมชาติ เพื่อน้อมลำลึกถึงกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ....

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนต เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

Enter your text here

Enter your text here

Opera Fantasies

march 24, 2016

Published by:

Admin

ด้วยความสำเร็จของการจัดงาน ThaiBev Classical Piano Concert Series ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 7 ที่โรงเรียนดนตรีพีรพงศ์ ได้รับเกียติอย่างสูงจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ความสนับสนุนหลักสำหรับการจัดงานแสดงดนตรีคลาสสิกให้กับศิลปินและเยาวชนไทย ...

Enter your text here

Enter your text here

ThaiBev Classical Piana Concert Series 2012, Program 1

march 24, 2016

Published by:

Admin

One Piana Four Hands Concert by Peerapong Music School's Students Sunday, 3 June 2012 14.00-17.00 hrs.

Enter your text here

Enter your text here

POOM PROMMACHART,Pianist

march 24, 2016

Published by:

Admin

Poom has started his concert career at the age of 13. He recently graduated in Bachelor of Music (Hons) with BMus (Hons) Degree Awarded from the the Royal College of Music (RCM), London...

Enter your text here

Enter your text here

 สอนเล่นเปียโน เรียนดนตรี เปียโนเด็ก โรงเรียนดนตรี โรงเรียนสอนเปียโน กรุงเทพ คอร์สเรียนเปียโน เรียนดนตรีที่ไหนดี เรียนเปียโนเบื้องต้น ครูสอนเปียโนเก่งๆ

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

PEERAPONG

MUSIC SCHOOL

Menu

โทรหาเรา คลิกเลย !​

Call Center​